Privacy statement

Stichting De Muze Noordwijk (De Muze) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Doel van de gegevensverwerking
De Muze verzamelt persoonsgegevens van personen die bij De Muze kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van De Muze afnemen, van bezoekers van de website en van leden van de nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:

  • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);

  • voor direct marketing activiteiten van De Muze, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over De Muze, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;

  • om de nieuwsbrief van De Muze toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;

    om de gegevens te verstrekken aan de producent van de voorstellingen waarvoor de gast bij De Muze kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de producent de gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden – aan de producent worden slechts e-mailadressen verstrekt van gasten die daarmee hebben ingestemd;

  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;

  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op De Muze van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van De Muze, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van De Muze wilt ontvangen over De Muze, de voorstellingen waarvoor De Muze kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van De Muze. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van De Muze geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat De Muze gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via deze link.  Als dat niet lukt, kunt u een e-mail naar kassa@demuze.nl sturen.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt worden uw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaren gegevens
De Muze respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt. Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van De Muze Noordwijk te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Vragen en klachten
Wanneer je De Muze een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met De Muze dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen De Muze die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sollicitatiedoeleinden
Als je solliciteert voor een functie bij De Muze gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
De Muze heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De Muze maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van De Muze en in verband met de verwerking door De Muze van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze baliemedewerkers.


Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Muze Noordwijk, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door De Muze worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van De Muze. Laatste wijziging: 5 juli 2021